MA, verder uitgelegd

Tijdens de MA, de gangenbeheersings test, is het de bedoeling dat je zo langzaam mogelijk galopeerd zonder uit de galop te vallen en binnen de baan te blijven.
Dat blijkt vaak lastiger dan het lijkt.

De baan is 2 tot 2,2 meter breed en 150 meter lang.
Meestal ligt deze in een rechte lijn maar soms word er ook gekozen voor een ander model zoals bijvoorbeeld in een “hoefijzer” rond te laten lopen.
Bij dat laatste mag je dan kiezen of je de galop linksom of rechtsom wilt doen.
Als je een ander model tegen komt kun je soms pech hebben dat je niet de galop kunt kiezen die voor jou het beste is.

Veel gemaakte fouten bij de galop:
- Te snel rijden
- Op of over de zijlijn komen
- Terug vallen in draf
- Overkruiste galop
- Niet helemaal door galoperen tot NA de finish vlag

Zodra je over de finish bent moet je kort daarna weer terug de zelfde baan in, nu vanaf de andere kant, om zo snel als mogelijk terug te stappen.
Je krijgt daarvoor een seintje van de jury die bij de finish zit om te mogen starten.

Veel gemaakte fouten bij de stap:
- Te langzaam gereden
- Op of over de zijlijn komen
- Een dribbel of een volle drafpas
- Geen stap maar andere 4 takt gang
- Niet tot de finish geheel gepasseerd is in stap blijven

De MA baan is tegenwoordig in meerdere zones opgedeeld en word door 5 juryleden in de gaten gehouden.
Een fout word pas aangerekend zodra 2 juryleden heb in de zelfde zone geconstateerd hebben.
Soms kun je dus mazel hebben. Geef daarom niet direct op zodra je twijfelt of het een fout zou kunnen zijn.